Ostatnia aktualizacja strony: 01.07.2020, 22:33

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Czwartek, 09 listopada 2017

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1114), skonfigurowana została na udostępnionej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji platformie ePUAP Elektroniczna Skrzynka Podawcza dla Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, umożliwiająca doręczanie pism.

Dokumenty przesyłane za pośrednictwem ePUAP winny być opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Wszelka korespondencja Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli z Klientem będzie przekazywana przez platformę ePUAP.Strona główna ePUAP

Metadane

Data wytworzenia : 02.11.2017
Data publikacji : 09.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Julita Kurowska
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Enzinger
©2009-2020 Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL