Ostatnia aktualizacja strony: 01.07.2020, 22:33

Ogłoszenia zwykłe

Poniedziałek, 15 czerwca 2020

Nieodpłatne przekazanie majątku ruchomego

Dyrektor Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy ul. Wrocławska 183A na podstawie Zarządzenia Nr 52/PM/2018 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Gminy Legnicy informuje, że posiadamy składniki majątku ruchomego do nieodpłatnego przekazania bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.

W związku z powyższym jednostki zainteresowane wymienionymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego mogą składać wnioski o ich nabycie do dnia 29 czerwca 2020r. drogą elektroniczną na e-maila: sekretariat@cpppidn.legnica.eu lub telefonicznie - nr tel. 76 72 33 102.

Metadane

Data wytworzenia : 15.06.2020
Data publikacji : 15.06.2020
Data modyfikacji : 15.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Julita Kurowska
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Enzinger
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Enzinger
©2009-2020 Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL