Ostatnia aktualizacja strony: 08.05.2024, 16:19

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

Na podstawie §34 ust. 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2020 poz. 342 t.j.), sprawozdania finansowe jednostki są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy pod adresem: 

http://www.zojo.bip.legnica.eu/zoj/sprawozdania-finansowe/obslugiwane-jednostki

Metadane

Data wytworzenia : 29.04.2019
Data publikacji : 29.04.2019
Data modyfikacji : 08.05.2024
Obowiązuje od : 29.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Julita Kurowska Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Enzinger
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Rudek

Opcje strony

©2009-2024 Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL