Ostatnia aktualizacja strony: 08.05.2024, 16:19

Zgłaszanie naruszeń prawa - sygnalista

Zgłaszanie naruszeń prawa - sygnalista

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1372, poz. 1834) w związku z art. 8 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii (Dz.U.UE.L.2019.305.17), Dyrektor Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli wprowadza zarządzeniem nr 7/2021/2022 z dnia 17.12.2021r. procedurę zgłaszania naruszeń prawa w Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy.

Pełna treść procedury znajduje się w załączniku do strony. Przed zgłoszeniem należy zapoznać się z klauzulą informacyjną.

Dane kontaktowe:

Centrum Pomocy Psycholgiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli
Koordynator Obsługi Naruszeń Prawa
ul. Bolesława Chrobrego 13
59-220 Legnica

email: sygnalista@cpppidn.legnica.eu

Przyjęte możliwe kanały zgłaszania nieprawidłowości:

  1. pocztą elektroniczna na adres:  sygnalista@cpppidn.legnica.eu
  2. w formie listownej na adres jw. Koordynatora Obsługi Naruszeń Prawa z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie nieprawidłowości, Koordynator Obsługi Naruszeń Prawa - do rąk własnych"
  3. osobiście w siedzibie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskoanelenia Nauczycieli lub telefonicznie na numer: 767233102
 

Metadane

Data wytworzenia : 17.12.2021
Data publikacji : 03.01.2022
Data modyfikacji : 09.01.2022
Obowiązuje od : 17.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Julita Kurowska Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Enzinger Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Enzinger

Opcje strony

©2009-2024 Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL